Загальні відомості 2016

                                      Розклад роботи приймальної комісії:

Дні

Години

11-15 липня 8.30-16.30
16-17 липня 9.00-14.00
18-19 липня 8.30-16.30
20 липня 8.30-18.00
21-22 липня 8.30-16.30
23-24 липня 9.00-14.00
25-29 липня 8.30-16.30
30-31 липня 9.00-14.00
01-05 серпня 8.30-16.30
06-07 липня 9.00-14.00
08-12 серпня 8.30-16.30
15-17 серпня 8.30-16.30

 

 

 

Інформація для абітурієнтів, які вступають на базі базової освіти (денна форма навчання) — 9 кл.

Необхідні документи:

 • Документ державного зразка  про базову загальну середню освіту і додаток до нього;
 • Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • Ідентифікаційний код;
 • Військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
 • Характеристика з навчального закладу;
 • Автобіографія;
 • Медичну довідку за формою 086-О;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см. (біла сорочка з краваткою)

Прийом документів : з 11 липня — 20 липня 2015 р.

Вступні іспити з математики та української мови : з 25 липня — 31 липня 2015 р.

 

 

 

Інформація для абітурієнтів, які вступають на базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання) — 11 кл.

Необхідні документи:

 • Документ державного зразка про повну загальну середню осві­ту і додаток до нього+ 2 копії;
 • Паспорт + 2 копії;
 • Ідентифікаційний код+ 2 копії;
 • Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти 2016 р. з предметів: математика, українська мова та література
 • Військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці)+ 2 копії;
 • Характеристика з навчального закладу;
 • Автобіографія;
 • Медичну довідку за формою 086-О;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см. (біла сорочка з краваткою)

Прийом документів : з 11 липня — 27 липня 2016 р.

 

 

 

Інформація для абітурієнтів, які вступають на базі повної загальної середньої освіти (Заочна форма навчання) 

Необхідні документи:

 • Документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про повну загальну середню освіту і додаток до них;
 • Паспорт;
 • Ідентифікаційний код;
 • Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти 2016 р. з предметів: математика, українська мова та література (якщо немає вищої освіти)
 • Медична довідка за формою 086-О або міжнародний медичний сертифікат;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см. (біла сорочка з краваткою)
 • Паспорт моряка, послужна книжка, робочий (навчальний) диплом матроса або моториста

Прийом документів : з 11 липня — 10 серпня 2016 р.

Фаховий іспит: 11 серпня 2016 р.

 

ПРОГРАМА вступного іспиту (Математика 9 клас)-2015
ПРОГРАМА вступного іспиту (Українська мова)-2015

 

Питання до ТЕСТІВ

для фахового іспиту абітурієнтів, які поступають на старші курси

за спеціальністю  5.07010401 Судноводіння на морських шляхах

 1. Какого цвета огонь левого борта?
 2. Какого цвета огонь правого борта?
 3. Какого цвета передний топовый огонь?
 4. Какого цвета гакабортный огонь?
 5. Сколько огней вы можете видеть на встречном судне, длина которого более 50 метров?
 6. Сколько навигационных огней несет судно, длиной более 50 метров на ходу?
 7. Когда судно пересекает курс с левого борта, какого цвета огонь вы видите?
 8. Когда судно пересекает курс с правого борта, какого цвета огонь вы видите?
 9. Сколько градусов видимости у топового огня?
 10. Сколько градусов видимость гакабортного огня?
 11. Какой навигационный знак должны поднять, при стоянке судна на якоре?
 12. Какой навигационный знак должны поднять, если судно занятое ловом рыбы более 20 метров?
 13. Какой навигационный знак должны поднять, если судно занято буксировкой и длина буксира превышает 200м?
 14. Какой навигационный знак должны поднять если судно лишенное возможности управляться?
 15. Какой сигнальный флаг должны поднять на мачте, при падении человека за борт?
 16. Какой сигнальный флаг должны поднять на мачте, когда требуется лоцман?
 17. Какой сигнальный флаг должны поднять на мачте, когда на борту находится лоцман?
 18. Какой флаг должны поднять на мачте, при бункеровке?
 19. Что такое, аксиометр руля?
 20. Каким прибором измеряется глубина воды, под килем судна?
 21. Каким прибором измеряется крен судна
 22. Что собой представляет репитер гирокомпаса?
 23. Каким прибором, измеряется скорость судна?
 24. На сколько градусов разбита картушка магнитного компаса?
 25. Сколько румбов на компасе?
 26. Сколько градусов в каждой румбе?
 27. Сколько метров в одном кабельтове?
 28. В каких единицах, измеряется скорость судна?
 29. Сколько метров, в одной морской миле?
 30. Что вы должны делать, когда стоите на ходовой вахте?
 31. Когда должен подниматься государственный флаг на судне?
 32. Кому подчиняется вахтенный матрос?
 33. У кого надо cпросить разрешение для покидания ходового мостика?
 34. Что с собой представляет румпельное отделение?
 35. Что с собой представляет форпик?
 36. Что с собой представляет ахтерпик?
 37. Что такое пиллерс?
 38. Что такое шпангоут?
 39. Что такое бимс?
 40. Что такое стрингер?
 41. Что такое шпигат?
 42. Для чего у судна гребной винт?
 43. Какие типы рулей используются на судах?
 44. Какой механизм расположен на баке судна?
 45. Какое назначение имеет брашпиль?
 46. Какой механизм расположен на корме судна?
 47. Что собой представляет жвака-галс?
 48. Что такое смычка якорной цепи?
 49. Какая деталь защищает якорную цепь, от сплетения?
 50. Где хранится, якорная цепь?
 51. Какие типы якорей, используются на судах?
 52. Какая конвенция определяет предотвращение загрязнения моря с судов?
 53. Какая конвенция определяет охрану человеческой жизни на море?
 54. Какая международная конвенция регулирует предотвращение столкновения судов в море?
 55. Какие портативные (переносные) огнетушители применяются на судах?
 56. Ваши действия при обнаружении пожара?
 57. Согласно какого руководства Вы будете действовать при объявлении тревоги на судне?
 58. Каким огнетушителем необходимо тушить пожар электрооборудования под напряжением?
 59. Какие противопожарные системы существуют на судах?
 60. Какое минимальное количество пожарных костюмов должно быть на танкере?
 61. Ваши действия при пожаре?
 62. Какое минимальное количество пожарных костюмов, должно быть на танкере?
 63. Максимум сколько человек, может разместится на спасательном плоту?
 64. Чем закреплен спасательный плот к корпусу судна?
 65. Какие пиротехнические сигнальные средства используются на судах?
 66. Какие сигнальные средства имеются на судах?
 67. В какую спасательную шлюпку Вы должны сесть, при тревоге?
 68. Что используется на судне, в качестве индивидуального спасательного средства?
 69. На судне, коллективными спасательными средствами являются:
 70. Сколько звуковых ракет должно быть в спасательной шлюпке?
 71. Сколько фальшфейеров должно быть в спасательной шлюпке?
 72. Сколько дымовых шашек должно быть в спасательной шлюпке?
 73. Какое назначение имеет плавучий якорь на спасательной шлюпке?
 74. Какое количество питьевой воды, должно быть в спасательной шлюпке, на одного человека?
 75. Какое количество питьевой воды, должно быть в спасательном плоту, на одного человека?
 76. Сколько процентов членов экипажа, должны помещаться, в спасательной шлюпке каждого борта?
 77. Какая балясина штормтрапа, должна быть удлиненная?
 78. Ваши действия, при падении человека за борт?
 79. Ваше действия при обнаружении за бортом пленки нефтепродуктов?
 80. Какая опасность может быть, при входе в закрытые помещения?
 81. Как надо соблюдать технику безопасности, при работе на заточном станке?
 82. Как надо соблюдать технику безопасности, при работе на высоте?
 83. Из ниже перечисленных швартовных концов, какой наиболее опасен при швартовке судна?
 84. Сколько процентов кислорода в воздухе?
 85. Сколько должно быть содержание кислорода в грузовом танке при инертизации?
 86. Сколько должно быть содержание кислорода в дегазированном танке?
 87. Какая атмосфера должна быть в грузовом танке, при его мойке сырой нефтью?
 88. Какая спецодежда используется при швартовке?
 89. Какая обувь используется на палубе и в машинном отделении?
 90. Как называется конец, при помощи, которой подается на берег швартовный трос?
 91. Как надо закрепить конец на кнехте?
 92. Какие кранцы используется на судне?
 93. На чем крепится швартовный конец, при швартовке?
 94. Как называется швартовый конец, который закреплен на баке и направлен к носу судна?
 95. Как называется швартовый конец, который закреплен на корме и направлен к носу судна?
 96. Как называется оконечность швартовного конца, который надевается на береговую тумбу?
 97. Как по английский «Право руль»?
 98. Как по английский «Лево руль»?

100.Что означает “All starboard”?

101.Как по английский «Прямо руль»?

102.Как по английский «Так держать»?

103.Как по английский «Одерживать»?

104.Как по английский «Помалу лево»?

105.Как по английский «Помалу право»?

106.Что означает “Steer the course”?

107.Что означает “Amidship”?

108.Что означает “Nothing to port”?

109.Что означает “Watch the helm”?

110.Что означает “Look out”?

111.Что означает “Abandon ship”?

112.Что означает “Fair lead”?

113.Что означает “Gangway”?

114.Что означает “Watch your steering”?

115.Что означает “Make fast”?

Скачать перечень вопросов

Питання до ТЕСТІВ

для фахового іспиту абітурієнтів, які поступають на старші курси

за спеціальністю   5.07010403 Експлуатація суднових енергетичних установок

 

Питання №1 — Які типи дизельних установок застосовуються на суднах?
Питання №2 – Які бувають способи здійснення робочого циклу?
Питання №3 – Для чого потрібна форсунка на ДВС?
Питання №4 – Що позначає ТНВД?
Питання №5 – Для чого потрібен ТНВД?
Питання №6 – Які основні вузли мають поршневі ДВЗ?
Питання №7 – Які основні системи мають поршневі ДВЗ?
Питання №8– З яких основних частин складається остов ДВЗ?
Питання №9 – З яких деталей складається кривошипно-шатунний механізм (КШМ)?

Питання №10 – Що встановлюють на циліндричної кришці 4-х такт. ДВЗ?

Питання №11 – Чим відрізняється циліндрова кришка 2-х такт. від 4-х такт. ДВЗ?

Питання №12 – Яке має бути тиск масла на дизелі?

Питання №13 – Які види мастила застосовують у ДВЗ?

Питання №14 – Які системи мастила застосовують у ДВЗ?

Питання №15 – Які температури води повинні бути при різних системах охлажденияДВС?

Питання №16 — Чому температура води при потоковій системі охолодження повинна бути в межах 45-50°С?

Питання №17 — Чому температура води при замкнутій системі охолодження повинна бути в межах 80-90°С?
Питання №18 – З яких механізмів складається паливна система ДВЗ?

Питання №19 – Для чого встановлюють топливоподкачивающий насос в паливній системі ДВС?

Питання №20 – Для чого потрібна лубрикаторная система мастила в ДВС?

Питання №21 — Для чого потрібні сепаратори палива і масла?

Питання №22 – На що звертають особливу увагу під час приймання вахти в МКО?
Питання №23 – В якому порядку встановлюються кільця на поршнях ДВЗ?
Питання №24 – Що встановлюють на циліндричної кришці 2-х такт. ДВЗ?

Питання №25 – Під яким кутом розводять кільця на поршнях 2-х і 4-х тактних ДВЗ?

Питання №26 – Для чого потрібен запобіжний клапан на циліндричної кришці ДВЗ?

Питання №27 – В яких одиницях вимірюється тиск різних рідин і стисненого повітря в Суднової Енергетичної Установки (СЕУ)?

Питання №28 – В яких одиницях вимірюється температура різних рідин, газів в Суднової Енергетичної Установки (СЕУ)?

Питання №29 – В яких одиницях вимірюється потужність в Суднових Енергетичних Установках?
Питання №30 – Для чого потрібні прилади контролю за параметрами роботи Суднової Енергетичної Установки ?

Питання №31 – Для чого потрібна система осушення і як ця вода скидається за борт?
Питання №32 – Де знаходиться ПММ (пально мастильні матеріали) на судні і як обладнані їх ємкості?

Питання №33 – Як відбувається подача мастила для змащення поршневого пальця у 4-х тактного двигуна?

Питання №34 – Як відбувається подача мастила для змащення коленвала і крейцкопфа у 2-х тактного двигуна?

Питання №35 – Для чого призначене дейдвудное пристрій судна?

Питання №36 — У чому необхідно переконатися перед з’єднанням валоповоротного пристрою з дизелем?

Питання №37 — Що необхідно періодично контролювати в системі пускового повітря працюючого дизеля?

Питання №38 — Що перевіряється при періодичному контролі роботи системи змащення циліндрів дизеля?

Питання №39 — Що робити при різкому зменшенні перепаду тиску циркуляційного масла дизеля до і після фільтра?

Питання №40 — Що робити при різкому збільшенні перепаду тиску циркуляційного масла дизеля до і після фільтра

Питання №41 — Що необхідно виконати перед з’єднанням валоповоротного устройствава з дизелем.

Питання №42 — Що слід періодично контролювати в розширювальної цистерні системи охолодження дизеля?

Питання №43 — Чим слід керуватися при пуску дизеля?

Питання №44 — Можна для змащення дизеля змішувати масла різних сортів?

Питання №45 — Що потрібно контролювати в системі охолодження форсунок працюючого дизеля?

Питання №46 — Про що свідчать різкі коливання стрілки манометра або падіння тиску в системі охолодження дизеля водою?

Питання №47 — Як поступати при появі ненормальних шумів, стукотів вузлів дизеля?

Питання №48 — якому випадку продування балонів та трубопроводів стисненого повітря обов’язкова?
Питання №49 — Яким способом підготовлений до роботи головний дизель повинен провертатися щогодини?

Питання №50 — Про що свідчить сигнал детектора масляного туману або поява білого диму з вентиляційної труби картера дизеля

Питання №51 — У яких точках системи охолодження дизеля слід періодично контролювати тиск води?

Питання №52 — В чому полягає спостереження за роботою систем змащування дизеля, турбокомпресора, редуктора, підшипників валопроводу, розподільного валу?                                                                                                                                       

Питання №53 — Яка з систем дизеля вимагає обов’язкової підготовки і перевірки перед маневрами?

Питання №54 — За якими параметрами можна судити про забруднення поверхні холодильника?                                                                                                                  

Питання №55 — У чому полягає особливе спостереження за паливними трубопроводами високого і низького тиску?

Питання №56 — Що треба виконати перед з’єднанням валоповоротного пристрою з дизелем?

Питання №57 — Після чого можна відкрити для очищення кришки олійних і водяних теплообмінників?

Питання №58 – Після перевірки чого можна розкривати для очищення кришку фільтра забортної води (днищевого або бортового кінгстона)?

Питання №59 — Як називається перший такт чотиритактного двигуна?

Питання №60 — Як називається другий такт чотиритактного двигуна?

Питання №61 — Як називається третій такт чотиритактного двигуна?
Питання №62 — Як називається четвертий такт чотиритактного двигуна?

Питання №63 — Яке призначення має блок циліндрів?

Питання №64 — З якого матеріалу виготовляється блок циліндрів?

Питання №65 — Яке призначення має колін. вал головного двигуна?

Питання №66 — З якого матеріалу виготовляється колінчастий вал?

Питання №67 — Яке призначення має кулачковий вал двигуна?

Питання №68 — Призначення форсунки двигуна?

Питання №69 — Яке призначення має на судні повітряний компресор?

Питання №70 — Які на судах використовується типи повітряних компресорів?

Питання №71 — Основні частини відцентрового насоса?

Питання №72 — Які на судах використовуються типи насосів для роботи ДВС?

Питання №73 — Вахтовим мотористом приймання вахти починається?

Питання №74 — При прийомі вахти в МКО моторист повинен перевірити?

Питання №75 — При прийомі вахти що повинен перевірити на двигуні?

Питання №76 — Ваша дія при мимовільному включенні системи вуглекислотного об’ємного пожежогасіння в машинному відділенні?

Питання №77 — Кому підпорядковується вахтовий моторист на вахті?                                                       

Питання №78 — Через який інтервал часу необхідно провести обхід працюючого двигуна з метою огляду?

Питання №79 — Що собою являє румпельне відділення?

Питання №80 — Для чого потрібні на судні акумулятори?

Питання №81 – Які види котлів застосовуються на суднах?     

Питання №82 – Які види палива використовують для отримання пари в котлах?

Питання №83 – Що відноситься до характеристик котла?
Питання №84 – Що входить в паливну систему котла?

Питання №86 – Як класифікуються суднові системи?

Питання №87 – Що входить в основні конструктивні елементи суднових систем?
Питання №88 – Які є види протипожежних систем?

Питання №89 – Навіщо потрібна кругова діаграма фаз газорозподілу 4х такт. ДВЗ?

Питання №90 – Навіщо потрібна кругова діаграма фаз газорозподілу 2х такт. ДВЗ?

Скачать питання до тестів

 

Більш повну інформацію Ви можете переглянути тут

 

Правила прийому 2017

 

Акт погодження

 

Положення про приймальну комісію 2016

 

 

 

вул. Грецька, 55

(0552) 26-23-10

9:00-16:00